Impresszum

Strulik ZRT

Makói országút 36.
H-6800 Hódmezövásárhely

Tel.: +36 (0) 62 / 535-715
Fax: +36 (0) 62 / 535-720
E-Mail: info@strulik.hu
Internet: www.strulik.hu

Forgalmiadó-adóazonosító

Adószám: 11085197-2-06
Közösségi adószám: HU11085197

Ügyvezető

Szarka Sándor

Cégbíróság:

Cégjegyzékszám: 06-10-000085
Vezetve a Szegedi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.

Az onlie ajánlat tartalma

A szerző az internetes megjelenés folyamatos frissítésére és törekszik, és igyekszik a felhasználók számára sokrétű és korrekt információt nyújtani. De nem szavatolja a rendelkezésre bocsátott információk aktuálitását, pontosságát, teljességét és minőségét. A szerzővel szemben alapvetően nem érvényesíthető szavatossági igény azon agyagi és/vagy eszmei károk esetében, amelyek a rendelkezésre bocsátott tartalmak használatából vagy használatának elmaradásából, a hibás vagy nem teljeskörű információk felhasználásból fakadnak, hacsak a szerző részéről kimutathatóan szándékos vagy durva hanyagságból elkövetett vétkesség nem áll fenn. Valamennyi ajánlat nyitott és nem kötelező érvényű.. Szerző fenntartja magának a jogot, hogy az oldalak egy részét vagy a teljes kínálatot külön értesítés nélkül megváltoztassa, kiegészítse, törölje, a megjelenés átmenetileg vagy véglegesen szünetletesse.

Utalások és hivatkoások(linkek)

Olyan külső, idegen internetes oldalakra való közvetlen vagy közvetett hivatkozások (»linkek«) esetén, amelyekért a szerző felelősséget nem tud vállalni, csak akkor lépne hatályba szavatossági kötelezettség, ha a szerzőnek tudomása van azok tartalmáról és technikailag megvolna a lehetősége és tőle elvárható lenne, hogy a jogellenes tartalmak esetén a használatot megakadályozza. A szerző határozottan kijelenti, hogy a hivatkozás megadásakor azokon az oldalakon, amelyekre az utalás történik, nem tartalmaztak illegális tartalmakat. A szerzőnek semmiféle befolyása nincs azon oldalak jelenlegi és jövőbeni kialakítására, amelyekre az utalás/összekapcsolás történik. Ezért a szerző ezúton nyomatékosan elhatárolódik az összes utalásként/hivatkozásként megadott oldal tartalmától, amelyek a hivatkozás/link elhelyezése után megváltoztatk. Ez a kijelentés vonatkozik valamennyi a saját internetoldalakon megjelenő hivatkozásra és utalásra, valamint a szerző által létrehozott vendégkönyvekben, vitafórumokon és levelezőlistákon mások által létrehozott bejegyzésekre. Azokért az illegális, hibás vagy nem teljes tartalmakért és különösen azokért a károkért, amelyek az ilyen jelleggel kínált információk használatából vagy használatának elmaradásából erednek, kizárólag annak az oldalnak a felkínálója felel, amelyre a hivatkozás mutat, és nem az, aki linkek révén az adott publikációra csupán utal.

Szerzői és megjelölési jog

A szerző törekszik arra, hogy valamennyi publikációban figyelembe vegye a felhasznált grafikák, képek, hangdokumentumok és videoképsorozatok és szövegek szerzői jogait, saját maga készítette grafikákat, képeket, hangdokumentumokat, videoképsorozatokat és szövegeket használjon fel, vagy nem engeélyköteles grafikákat, képeket, hangdokumentumokat, videoképsorozatokat és szövegeket publikáljon. Az internetes ajánlaton belül megnevezett és adott esetben harmadik felek által védett márka- és áruvédjegyek a mindenkor érvényes megjelölési jog és a mindenkori bejegyzett tulajdonos birtokjogai alá tartoznak. Kizárólag a megnevezés által nem lehet azt a következtetést levonni, hogy a márkavédjegy nem áll harmadik felek jogai védelme alatt! A szerző maga készítette objektumok szerzői joga egyedül az oldalak szerzőjének tulajdonában van. Ilyen grafikák, képek, hangdokumentumok, videoképsorozatok és szövegek elektronikus vagy nyomtatott úton történő sokszorosítása és felhasználása a szerző kifejezett hozzájárulása nélkül nincs megengedve.

Adatvédelm

Amennyiben az internetes ajánlaton belül személyes vagy üzleti adatok (e-mail-címek, nevek, postacímek) megadására lehetőség van, ezen adatok megadása a felhasználó által kizárólag önkéntes alapon történik. Az adatokat nálunk kizárólag az igényelt tranzakció lebonyolítása tároljuk. Minden adatot bizalmasan kezelünk és azokat nem adjuk tovább. Valamennyi igényelt szolgáltatás és fizetés igénybevétele - amennyiben ez technikailag megoldható és elvárható - az ilyen adatok megadása nélkül, illetven anonim adatok vagy álnév megadása mellett is engedélyezett. Az impresszum keretében vagy az azzal összehasonlítható formában közzétett kapcsolattartási adatok, mint postacímek, telefon- és faxszámok, valamint e-mail-címek harmadik felek általi nem kifejezetten kért információk céljából történő továbbküldése nincs megengedve. Kifejezetten fenntartjuk magunknak a jogot az ún. spam-mailek küldői ellen az ezen tilalom elleni vétség esetén, hogy jogi lépéseket tegyünk. Amennyiben az internetes ajánlaton belül személyes vagy üzleti adatok (e-mail-címek, nevek, postacímek) megadására lehetőség van, ezen adatok megadása a felhasználó által kizárólag önkéntes alapon történik.

A jelen felelősségkizárás érvényessége

Ez a felelősségkizárás annak az internetes ajánlatnak a részeként tekintendő, amelyről erre az oldalra hivatkoztak. Ha ennek a szövegnek részei vagy bizonyos megfogalmazásai nem, már nem vagy nem teljes egészében felelnek meg az érvényes jogi helyzetnek, az a dokumentum egyéb részeit és azok érvényességét nem érinti,

Google Analytics

Ez a weboldal felhasználja a Google Analytics-t, a Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatását. A Google Analytics ún. "sütiket" (Cookies), szövegfájlokat használ, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak, és amelyek lehetővé teszik az Ön webhelyhasználatának az elemzését. A "süti" által az ezen webhely használatáról létrehozott információk általában továbbkerülnek a Google egyesült államokbeli egyik szerverére és ott tárolódnak. Ha ezen az oldalon aktív az IP-cím anomizáló, akkor az Ön IP-címét a Google az EU tagállamain belül és az Európai Gazdasági Térséghez csatlakozott más szerződött államokban először lerövidíti. Csak kivételes esetekben jut el az Ön IP-címe a Google valamelyik egyesült államokbeli szerverére, ahol a rövidítés megtörténik. Ennek a weboldalnak az üzemeltetője megbízza a Google-t, hogy a szerzett információk felhasználásával elemezze az Ön webhelyhasználatát, hogy riportot készítsen a weboldali aktivitásokról és hogy a webhely- és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson a webhely üzemeltetője számára. A Google Analytics keretében a böngészője által továbbított IP-címet nem egyesítik a Google-nál lévő egyéb adataival. A "sütiknek" a számítógépen való tárolását a böngésző megfelelő beállításával megakadályozhatja; ebben az esetben azonban nem fogja tudni a webhely összes szolgáltatását teljes körűen használni. Ezen túlmenően megakadályozhatja, hogy a Google adatokat gyűjtsön a "süti" által létrehozott és az Ön webhelylátogatási szokásait tartalmazó adatokról (beleértve IP-címét), valamint hogy ezeket az adatokat a Google feldolgozza. Ehhez kattintson az alábbi linkre: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Innen töltse le a böngészőjének megfelelő Plugint, majd telepítse azt.
Ehhez további információkat talál a következő címen: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ill. a http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (általános információk a Google Analytics-ről és az adatvédelemről). Szeretnénk rámutatni, hogy ezen a weboldalon a Google Analytics-t kibővítettük a „gat._anonymizeIp();“ kóddal, amely az IP-címek anonimizált regisztrálását (az ún. IP-maszkolást) teszi lehetővé.